OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR Soda Effect Lemon World 750 ml

39,08 Kč

32,30 Kč bez DPH

Kód PUR-158
Počet kusů
Skladem: 45 kusy

Pur Power Lemon Extra tekutý prostředek na ruční mytí nádobí 750 ml

Pur odstraňuje mastnotu, zaschlé zbytky jídel a připečeniny.

 

Varování:

PUR POWER LEMON EXTRA. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Citral, Limonene, Linalool), Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, enzymy

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obale.