OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR Soda Effect Lemon World na nádobí 750 ml

38,60 Kč

31,90 Kč bez DPH

Kód PUR-158
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Pur Soda Effect Lemon World na nádobí 750 ml

Pur Soda Effect Lemon World na nádobí je tekutý prostředek na mytí nádobí s účinnou odmašťovací silou

Soda Effect

Láhev vyrobena ze 100 % recyklovaného plastu

Citronová vůně

Se samoodmašťovacím složením - sám rozpouští mastnotu.

 

Použití:

Pro mytí: 5 ml / 5 l
Pro odmočení: 5 ml / 1 l

 

Varování:

Přípravek na ruční mytí nádobí. Varování. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Citral, Limonene, Linalool), Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

 

Skladování:

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.