OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

R - Clean Intral 2 x 5l

1 080,65 Kč

893,10 Kč bez DPH

Kód ACL-007
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vlastnosti R-Clean Intral je vysoce koncentrovaný přípravek určený jako univerzální čistič všech věcí v obytných i pracovních místnostech, rekreačních zařízeních, kancelářích, restauracích, nemocnicích atd. Může být používán na mytí všech vodě odolných povrchů, jako jsou lakované nebo barvené dřevo, jiné lakované povrchy, kovy, sklo, plasty nebo kámen. Přípravek důkladně čistí dveře, stoly, okna, skleněné stěny, skříně a další vybavení, aniž by zanechával šmouhy. V pracovní koncentraci má stejné pH jako kůže (5,5) a je proto mimořádně vhodný pro manuální mytí a je bezpečný pro všechny omyvatelné povrchy. Odstraňuje špínu a mastnotu. Obsahuje alkohol, ale je absolutně nehořlavý a bezpečný. Příjemně a svěže voní. Detergenty i kyselina mléčná v něm obsažené jsou velmi dobře biologicky odbouratelné.

Použití:

Pro použití v rozprašovači i pro univerzální mokré mytí používejte v koncentraci 0,5 až 1% (tj. 50 - 100 ml na 10 l vody). Při použití v rozprašovači nastříkejte na čištěný povrch a vytřete do sucha nebo nastříkejte na pracovní hadr a tím povrch otřete. Bezpečnost Informace o klasifikaci přípravku, bezpečném zacházení, skladování a dopravě viz bezpečnostní list. Zabraňte zmrznutí přípravku.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokračuje-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření/pomoc.

Výrobce:

Qlean-tec. B. v.

Rendemntsweg 24, Mijdrecht 3641 Sl, Nizozemsko, Tel. +31 297 274 390, E-mail_: markdeting@qclaenatec.com, www.qcleantec.com

Distributor:

Apex Central Europe, s. r. o., Blučina 627, 664 56 Blučina, Tel.: 224 919 293, 224 915 402, E-mail. asistant@apexsystems.cz, www.apexsystem.cz