OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL antikalk na rez a vodní kámen rozprašovač 550 g

85,31 Kč

70,50 Kč bez DPH

Kód REA-162
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Real antikalk na rez a vodní kámen rozprašovač 550 g


Real antikalk na rez a vodní kámen rozprašovač je určen na rez, vodní kámen, mýdlové a jiné usazeniny.

Lze jej použít na sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, dřezy, výlevky a smaltované povrchy.

Účinná kombinace kyselin


 

Použití:


Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy, aby byla zjištěna snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch, nechte působit a poté opláchněte vodou nebo setřete houbičkou. Je-li třeba, postup zopakujte.

Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny.


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: Po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistěte výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.


Složení:


Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, organické kyseliny, parfém, voda