OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Antikalk rez a vodní kámen rozprašovač 550 g

74,90 Kč

61,90 Kč bez DPH

Kód REA-162
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Real Antikalk rez a vodní kámen rozprašovač 550 g

Real Antikalk rez a vodní kámen rozprašovač je určen na rez, vodní kámen, mýdlové a jiné usazeniny.

Lze jej použít na sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, dřezy, výlevky a smaltované povrchy.

Účinná kombinace kyselin

 

Použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy, aby byla zjištěna snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch, nechte působit a poté opláchněte vodou nebo setřete houbičkou. Je-li třeba, postup zopakujte.

Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Odstraňte obal po důkladném vyprázdnění. Několikrát vyčistěte výplachem vodou. Po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Složení:

Kyselina orthofosforečná, kyselina amidosírová, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky, parfém, Limonene, voda