OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Antikalk rez a vodní kámen s rozprašovačem .550 g

65,70 Kč

54,30 Kč bez DPH

Kód REA-162
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Real antikalk – AKTIVNÍ PĚNA

EXTRA vysoká kvalita, účinná kombinace kyselin, zářivý lesk a hygienická čistota, na rez a vodní kámen, mýdlové a jiné usazeniny

Sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, dřezy, výlevky, smaltované povrchy

 

Návod k použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy, aby byla zjištěna snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Přípravek aplikujte na znečištěný povrch, nechte působit a poté opláchněte vodou nebo setřete houbičkou. Je-li třeba, postup zopakujte. Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny. Spotřebujte do data uvedeného na obalu, Návod k čištěnému zařízení je nadřazen těmto pokynům.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obal: po důkadném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

 

Složení:

Kyselina orthofosforečná, kyselina amidosírová, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky, parfém, Limonene, voda