OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL čistič koupelen rozprašovač 550 g

83,61 Kč

69,10 Kč bez DPH

Kód REA-175
Počet kusů
Skladem: 49 kusy

Real čistič koupelen rozprašovač, 550 g


Real čistič koupelen je vhodný na běžný úklid koupelen a toalet. Čistí a ochraňuje sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení a skleněné povrchy.

Obsahuje kyselinu citronovou – šetrně odstraňuje vodní kámen, rez a mýdlové usazeniny.

Obsahuje nanočástice oxidu křemičitého.

Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu odpuzující vodu a nečistoty.

Prodlužuje životnost povrchu.

Vysoký lesk bez zaschlých kapek

Svěží parfemace 


 

Použití:


Přípravek nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte krátce působit (1-5 minut). Pro zvýšení lesku čištěné plochy přetřete hadříkem. Dle potřeby opláchněte. V případě potřeby opakujte.

Na staré či opotřebované plochy vyzkoušejte přípravek na menší, hůře viditelné ploše.

Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny.


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Nevdechujte plyn. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Odstraňte obsah/obal: Po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistěte výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.


 

Složení:


Organická kyselina, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky: parfém, voda, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone).