OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL čistič koupelen rozprašovač 550 g

59,90 Kč

49,50 Kč bez DPH

Kód REA-175
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Real na koupelny - aktivní pěna

Pro zářivě čisté sprchové kouty - vysoký lesk bez zaschlých kapek

Ochranný film proti ulpívání nečistot

Na rez, vodní kámen, mýdlové a jiné usazeniny

Sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, obklady, dlaždice, sanitární zařízení, skleněné povrchy

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěnou plochu, nechte krátce působit (1 - 5 minut), pro zvýšení lesku čištěné plochy přetřete hadříkem a dle potřeby opláchněte. V případě potřeby opakujte. Na staré či opotřebované plochy vyzkoušejte přípravek na menší, hůře viditelné ploše. Nepoužívejte na mramor, kámen, dřevo a jiné povrchy nesnášející kyseliny. Návod k čištěnému zařízení nařízení je nadřazen těmto pokynům.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte plyn. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah / obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit od nádob pro tříděný odpad.

 

Složení:

Organická kyselina, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky: parfém, voda.