OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Classic Levandule 600 g

44,77 Kč

37,00 Kč bez DPH

Kód REA-112
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Real Classic Levandule, 600 g

Real Classic Levandule je tekutý čisticí krém na čištění nádobí, sporáku, umyvadel, van, WC mís, obkladaček, smaltovaných předmětů apod.


Použití:

Před použitím vždy otestujte snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte na čištění lakovaných ploch a předmětů z plastových hmot.


Nebezpečí:

Způsobujte vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.


Nebezpečné látky:

Sodium dodecylbenzensesulfonate, Cocamide MEA


Složení:

5-15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5–15 % fosforečnany, pomocné látky, abrazivum parfém, Butylphenyl methylpropional, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barva, voda