OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Classic Levandule 600 g

38,36 Kč

31,70 Kč bez DPH

Kód REA-112
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

REAL CLASSIC LAVANDULE – Tekutý čisticí krém na čištění nádobí, sporáku, umyvadel, van, WC mís, obkladaček, smaltovaných předmětů apod.

 

Návod k použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchm. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných plocha a předmětů z plastových hmot.

 

Nebezpečí:

Způsobujte vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Metylchlorosiotiazolinone, Metyhisothiazolinone, Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: Sodium Dodacylbenzensesulfonate, Cocamide MEA První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15% fosforečnany, pomocné látky, abrazivum parfém, Butylphenyl Methylpropional, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barva, voda