OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Classic Levandule 600 g

REAL Classic Levandule 600 g
Akce

26,98 Kč

22,30 Kč bez DPH

původně 27,00 Kč

Kód REA-112/A
Počet kusů
Skladem: 54 kusy
REAL CLASSIC LAVANDULE - Tekutý čisticí krém na čištění nádobí, sporáku, umyvadel, van, WC mís, obkladaček, smaltovaných předmětů apod.
 
Návod k použití:
Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchm. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných plocha a předmětů z plastových hmot.
 
Nebezpečí:
Způsobujte vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Metylchlorosiotiazolinone, Metyhisothiazolinone, Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: Sodium Dodacylbenzensesulfonate, Cocamide MEA První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
 
Složení:
5 - 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 - 15% fosforečnany, pomocné látky, abrazivum parfém, Butylphenyl Methylpropional, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barva, voda
 
Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
 
Zenit, spol. s r. o.
Pražská 162, 286 01 Čáslav, Tel.: +420 327 304 890, Fax: +420 327 313 688, E-mail: info@zenit-caslav.cz, www.zenit-caslav.cz