OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL Industry 600 g

25,89 Kč

21,40 Kč bez DPH

Kód REA-113
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

REAL KLASSIC KRÉM INDUSTRY – Abrazivní čisticí krém

 

Návod k použití:

Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte na čištění lakovaných plocha a předmětů z plastových hmot.

 

Varování:

Způsobujte vážné podráždění očí. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Metylchlorosiotiazolinone, Benzisothiasolinone, Metyhisothiazolinone, Může vyvolat alergickou reakci. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky, abrazivum parfém, konzervační látky, Benzisothiasolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, barva, voda