OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL jemný 600 g Levandule

44,89 Kč

37,10 Kč bez DPH

Kód REA-124
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Real jemný krém levandule: Jemný tekutý čisticí krém vhodný na čištění nádobí, sporáků, umyvadel, van, toalet, obkladaček a smaltovaných předmětů.

Použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy, snášenlivost přípravku s čištěným povrchem. Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Používejte ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje Methylsiothiazolinone, Benzisothiazolinone, Methylchlorisothaizolinone, Může vyvolat alergickou reakci. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, pomocné látky, abrazivum , parfém, Butylphenyl, Methylpropional, konzervační činidla, Benziosthiazolinone, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, voda