OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL jemný 600 g Levandule

53,85 Kč

44,50 Kč bez DPH

Kód REA-124
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Real jemný Levandule, 600 g

Real jemný krém levandule je jemný tekutý krém.
Nepoškrábe tradiční ani moderní povrchy.
Vhodný na čištění nádobí, sporáků, umyvadel, van, toalet, obkladaček a smaltovaných předmětů.
Vhodný na úklid koupelny i kuchyně
Na čištění povrchů z hliníku, smaltu, kovu, sklokeramiky, nerezu, mramoru, keramiky, plastu, laminátu, PVC a mnoho dalších
Krémová konzistence
S vůní provensálské levandule 


Použití:

Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem.
Na hadřík nebo čištěný povrch nalijte potřebné množství prostředku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Nakonec opláchněte čistou vodou.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, pomocné látky, abrazivum, parfum, konzervační látky, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, voda.