OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

REAL prášek Citron 500 g

26,62 Kč

22,00 Kč bez DPH

Kód REA-151
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Real Klasik prášek Citron - vysoce účinný čisticí prostředek s citronovou vůní vhodný na čištění koupelen, kuchyní, nádobí a všech tvrdých nenasákavých povrchů. Přípravek nepoužívejte na čištění lakovaných ploch a předmětů z plastu.

 

Návod na použití:

Čisticím práškem posypte znečištěný povrch, důkladně rozetřete a nakonec opláchněte čistou vodou. Vždy před použitím otestujte na malém kousku čištěné plochy snášenlivost přípravku s čištěným povrchem.

 

Bezpečností upozornění:

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Nevdechujte prach. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, parfém, barva.