OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ROBETA NEW prací prášek 3 kg

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód ROB-020
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Robeta New prací prášek, 3 kg

Robeta New prací prášek je určen pro namáčení, předpírání a praní všech druhů tkanin vyjma vlny a hedvábí. Je použitelná při všech teplotách, avšak nejvyšší účinnost má pro praní bavlny a lnu při vyšších teplotách. Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost.


Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém.


Nebezpečné látky:

Sodium metasilicate, Sodium carbonate.


Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě.