OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

RUKAVICE gumové Jana

22,63 Kč

18,70 Kč bez DPH

Kód RUK-179*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
RUK-179*A

RUKAVICE gumové Jana č.7

> 100 kusů 22,63 Kč
RUK-179*B

RUKAVICE gumové Jana č.8

> 100 kusů 22,63 Kč
RUK-179*C

RUKAVICE gumové Jana č.9

> 100 kusů 22,63 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Tento výrobek je klasifikován jako osobní ochranný prostředek (OOP) kat. III podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a prokázal shodu s nařízením harmonizovaných norem EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 a EN 420:2003+A12009.

 

 1. Dostupné velikosti: 6-6 1, 7-7 1, 8-8 1, 9-9 1, & extra velká

 

 1. Komfort a efektivnost

Délka rukavice – vyhovuje EN 420:2003 +A1:2009.

Obratnost prstu - kat. 5

 

 1. Odolnost rukavic proti mechanickému poškození podle EN 388:2016+A1:2018

Odolnost proti oděru - úroveň 1

Odolnost proti řezu - úroveň 0

Odolnosti proti trhání – úroveň 0

Odolnost proti propíchnutí – x

x – netestováno

 

 1. Ochrana proti chemickému nebezpečí, podle EH ISO 374 -1:2016+A1:2018

 

EH ISO 374-1:2016

Penetrace

Ochrana proti bakteriím a plísním: SPLNĚNO.

Ochrana proti virům: netestováno.

 

Varování:

 1. Poskytnutá informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti v důsledku dalších faktorů ovlivňujících výkonnost, jako je teplota, odírání a degradace.
 2. Informace týkající se ochrany se vztahuje na pracovní plochu, tedy dlaň rukavice, která byla předložená k testování.
 3. Rukavice by se neměly používat tam, kde je riziko zamotání se do pohybujících se částí strojů.
 4. Tento výrobek obsahuje přírodní latex a složky chemikálií, které mohou u některých jedinců způsobit alergické reakce.
 5. Před použitím by měly být rukavice důkladně zkontrolovány na poškození (speciálně pro vrypy a díry). Pokud zjistíte jakékoliv poškození, vyvarujte se jejich použití.
 6. Tato informace nevyjadřuje skutečnou dobu trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a jinými chemikáliemi.
 7. Protichemická odolnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách pouze na vzorcích odebraných z dlaně (s výjimkou případu rukavice dlouhé 400 m nebo více, kdy se zkouší i manžeta). Vztahuje se pouze na zkoušení chemikálie. Tato odolnost se může lišit, pokud se použijí směsi chemikálií.
 8. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro předpokládané použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od typové zkoušky vlivem teploty, oděru a degradace.
 9. Při použití mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím v důsledku změn fyzikálních vlastností. Přesunování, obrušování, odírání způsobená kontrastem s chemikáliemi mohou výrazně snížit skutečnou dobu použití. U agresivních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem při výběru protichemicky odolných rukavic.
 10. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nemají vady nebo nedostatky.
 11. EN 374-4:2013 Úrovně degradace indikují změnu odolnosti proti propíchnutí rukavic po vystavení zkušební chemikálii.
 12. Odolnost penetrace byla posuzována v laboratorních podmínkách a týká se pouze testování vzorků.
 13. Tento výrobek není testován na odolnost proti virům.

 

Instrukce pro použití.

Utřete dočista teplou vodou. Skladujte v chladném a suchém místě stranou od slunečního záření.

 

Skladování:

Postupy pro skladování jsou hlavním faktorem při určování použitelnosti rukavic. Rukavice by se měly uchovávat v balení, které je chráněno před slunečním zářením, umělým světlem, vlhkem a skladovány při teplotě mezi + 5 až + 35 °C. Skladování v těchto podmínkách by mělo poskytnout trvanlivost po dobu 3 roky.

Tento produkt je vyráběn v rámci systému řízení jakosti, který byl uspokojivě zhodnocen SGS Fimko Oy P.O.Box 30 (Särkiniementie) 00211 Helsinky, Finsko (oznámeným subjektem číslo 0598) jako splňující požadavek OOP nařízení (EU) 2016/425 modelu D.