OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SÁDRA bílá 1 kg

16,94 Kč

14,00 Kč bez DPH

Kód SAD-002
Počet kusů
Skladem: 100 kusů

Sádra bílá 1 kg

Modelářská sádra je rychle tuhnoucí sádra určená pro modelářské a  elektroinstalační práce.

Používá se k vyrovnání drobných nerovností stěn (omítek, zdiva, panelů, sádrokartonu apod.) před malováním v interiéru. Lze ji použít k dočasným fixacím kabelů, potrubí, elektrických zásuvek, hmoždinek, usazení profilů. Najde uplatnění i pro méně náročné modelářské práci a lití dekorativní keramiky.

Není vhodná pro venkovní práce, ke spárování keramických obkladů či sádrokartonu, pro podlahy a trvale vlhké plochy, sklo, dřevo, plasty, kovy a jako podkladní vrstva pod obklad či silikátové nátěrové hmoty.

 

Fyzikální a mechanické vlastnosti sádry:

Barva: bílá

Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti moou vykazovat jisté odchylky).

Sypná hmotnost: 900 ± 200 kg / m3

Počátek tuhnutí: > 8 minut

Konec tuhnutí: < 12 minut

Zrnitost: R=0,2 mm < 5 %

Směsný poměr s vodou na 1 kg sádry / 0,5 l vody

Změny poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

 

Návod k použití:

Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a  mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou pomocí štětce nebo rozprašovače. Do sádrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádru pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je  čas na zpracování sádry cca. 8 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na  teplotě přibližně za 10 – 12 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádru zpracovávejte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.


Skladování:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5 – 30 °C je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale.

Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a  snížení reaktivnosti s vodou.

K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí je důkladně vyplachujte proudem vody po dobu 10 – 15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.

Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádry likvidujte spolu s komunálním odpadem.