OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SÁDRA bílá 1 kg

20,09 Kč

16,60 Kč bez DPH

Kód SAD-002
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sádra bílá, 1 kg

Sádra bílá je univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářská práce.


Použití.

Podklad musí být pevný, nosný, soudržný, bez prachu a mastnot. Je doporučeno místo navlhčit vodou. Sádru nasypte do vody (ne naopak), důkladně rozmíchejte. Nanášejte špachtlí, stěrkou apod.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zásahu očí důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 litru vody. Ve vážnějších případech vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.


Technické parametry:

Setrvává v tekutém stavu: 5-10 minut
Doba tuhnutí: 8-12 minut
Míchací poměr sádry s vodou: 1:0,65


Upozornění:

Teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C.


Skladování:

V suchu při teplotě +5 až +30 °C.


Záruční lhůta:

V neporušených obalech 24 měsíců od data uvedeného na obalu.


Specifická rizikovost: žádná


Nářadí je omyvatelné vodou.