OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SÁDRA bílá 1 kg

22,14 Kč

18,30 Kč bez DPH

Kód SAD-002
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Sádra bílá na modelářské a elektroinstalační práce k opravě děr a nerovností ve zdivu před malováním vhodná k odlévání.

 

Použití:

Bílá modelářská sádra je určena pro modelářské, vodoinstalační, elektroinstalační a topenářské práce. Je vhodná k opravě děr a nerovností ve zdech před malováním.

 

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou, kterou aplikujete štětcem nebo rozprašovačem.

 

Příprava sádry a sádrování:

Do sádrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádry.

Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádru pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádry cca 8 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 10 – 12 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádru zpracovávejte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než +5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.

 

Fyzikální a mechanické hodnoty:

Předkládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti mohou vykazovat jisté odchylky).

Sypká hmotnost: 900 +/- kg / m3

Počátek tuhnutí: po více než 8 min.

Konec tuhnutí: po méně než 12 min.

Zrnitost: R = 0,2 mm, méně než 5 %

Směsný poměr s vodou 1 kg sádry: 0,5 l vody

Změny poměru sádry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti.

 

Barva: bílá

 

Skladovatelnost:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě od +5 do +30 °C je doba skladovatelnosti stanovena na 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu oči důkladně vyplachujte proudem vody 10 – 15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.