OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SALBET aktivní pěna na skvrny 500 ml

63,28 Kč

52,30 Kč bez DPH

Kód SAL-012
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Salbet aktivní pěna na skvrny. Tekutý odstraňovač skvrn pro čistější prádlo.

 

Návod k použití:

Otočte trysku na konci rozprašovače, namiřte přípravek na skvrnu, nechte působit 5 minut a prádlo vyperte běžným způsobem

 

Upozornění:

Před praním vyzkoušejte stálost barev na kousku látky. Při používání nejezte a nepijte. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad odevzdáním odpovědné osobě v místě sběru nebezpečného odpadu. Spotřebujte do: data uvedeného na obalu.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: C12-14 alkohol 7EO

 

Složení:

15 – 30 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, konzervační látky (2-bromo-2-nitropropane-1,3-iol, Methylchlorisothiazolonone, Methylisothiazolinone, parfém.