OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SALBET Mounter prací prášek 600 g

62,92 Kč

52,00 Kč bez DPH

Kód SAL-005
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Salbet Mounter prací prášek 600 g

Salbet Mounter prací prášek s vysokou odmašťující schopností určený zejména na hrubou a mastnou nečistotu pracovního oděvů (např. oleje, kolomazi a šmíru).

 

Použití:

V případě silného znečištění doporučujeme namočit přes noc (10 l = 200 g) a potom prát dle návodu k pračce. Povrchové aktivní látky obsažené ve výrobku splňují legislativní požadavky na biologickou odbouratelnost.

Dávkování:

Praní v automatické pračce (4 - 5 g prádla):

0 - 7°N: 170 g mírně znečištěné prádlo, 195 g pro silně znečištěné prádlo

8 - 14°N: 190 g mírně znečištěné prádlo, 220 g pro silně znečištěné prádlo

15 - 21°N: 210 g mírně znečištěné prádlo, 245 g pro silně znečištěné prádlo

Více než 21°N: 235 g mírně znečištěné prádlo, 275 g pro silně znečištěné prádlo

Upozornění:

Skladujte na suchém a chladném místě. Po ručním praní si důkladně opláchněte ruce a ošetřete je vhodným kosmetickým krémem.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU SKŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutno odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

Složení:

15 - 30 % zeolity, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdla, méně než 5 % polykarboxylátky, méně než 5 % fosfonáty, parfém (Limonene).