OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SALBET odstraňovač skvrn tekutý 1 l

64,13 Kč

53,00 Kč bez DPH

Kód SAL-010
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

SALBET odstraňovač skvrn

 

Upozornění:

Nepoužívejte přímo na kovové části ani na oděvy určené pro suché čištění. Nemíchejte s přípravky obsahujícími chlor ani žádnými rozpouštědly, např. benzínem.

 

Návod k použití:

Nalijte Salbet přímo na skvrnu a nechte působit max. 10 min. Při ručním praní rozpusťte 100 ml prostředku v 10 l vody. Přidejte prací prostředek a perte jako obvykle. Zbytky přípravku a obal znečištěný přípravkem je nutné odstranit jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Spotřebujte do: data uvedeného na obale.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje Methylchlorisothiazolinone, Methylisothiazolinone, DIPENTENE, Terpinolene, Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečné látky: C 12-14-alkohol, 7EO, alkylbenzensulfonát sodný, Laureth sulfát sodný,

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, méně než 5 % polykaboxyláty, méně než 5 % fosfonáty, konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazoinone, 2-bromo-2-nitropopane-,3-iol, parfém (Limonene).