OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL čistič kuchyně sprej 500 ml + tekuté mýdlo dezinfekční kuchyně 250 ml

SANYTOL čistič kuchyně sprej 500 ml + tekuté mýdlo dezinfekční kuchyně 250 ml
Akce
- 12%

101,64 Kč

84,00 Kč bez DPH

původně 115,56 Kč

Kód SAN-280
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sanytol čistič kuchyně sprej 500 ml + tekuté mýdlo dezinfekční kuchyně 250 ml

 

Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo do kuchyně 250 ml

Speciální mýdlo do kuchyně. Složení obohacené o esenciální citrusové oleje účinně odstraňuje úporný zápach z rukou (česnek, cibule, ryby…). Zanechává čisté, zdravé, hebké a jemně vonící ruce.

Tento výrobek má dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)

Virucidní proti viru influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min)

Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listerie, virus chřipka (H1N1), staphyleccocus aureus, Herpes simplex typ 1.

Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.


Použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty. Dobře spláchněte čistou vodou.


Varování:

Obsahuje biocidní účinnou látku (PT / AL) Benzalkanium Chlorid 9500 mg / kg. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

 

Sanytol čistič kuchyně sprej 500 ml

Sanytol odmašťovač Kuchyně účinně odstraňuje zbytky mastnoty a usazenin v kuchyni. Díky trojímu účinku – bakteriálnímu, fungicidnímu a virucidnímu odstraňuje 99,99 % mikroorganismů. Čistí a dezinfikuje do hloubky a je šetrný k povrchům. Neobsahuje chlór. Biologicky odbouratelný.

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Nepožívat Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95 % chloridu Didecyldimethylammonium