OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekce na podlahy a plochy Eukalyptus 5 l

SANYTOL dezinfekce na podlahy a plochy Eukalyptus 5 l
- 29%

300,08 Kč

248,00 Kč bez DPH

původně 420,60 Kč

Kód SAN-304
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sanytol dezinfekce na podlahy a plochy Eukalyptus, 5 l

Sanytol dezinfekce na podlahy a plochy Eukalyptus má trojí účinek: antibakteriální, fungicidní a virucidní. Odstraňuje Pseudomas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococccus hirae, Candida albicans, Aspergullus niger, Candida albicans, Herpes Simplex virus, Influenza A virus.Použití:

Čistí a odmašťuje všechny plochy v domácnosti.

Ředěné použití: K čištění nalijte 1 víčko (70 ml) do 5 litrů teplé vody. Pro hloubkové čištění a dezinfekci nalijte 25 ml nebo 3,5 víčka do 1 litru vody. Neoplachujte.

Neředěné použití: Pro hloubkové čištění a dezinfekci nalijte prostředek na vlhkou houbičku a naneste přímo na povrch. Neoplachujte. Doba působení 5 až 15 minut podle požadovaného účinku. U povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, na hračkách a u jiných povrchů v trvalém kontaktu s dětmi či domácími zvířaty nechte účinkovat 15 minut a poté opláchněte pitnou vodou.

Trojí účinek: Baktericidní podle EN 13697 - neředěný (5 min.), a podle EN 1276 - 25 % roztok (5 min), fungicidní podle EN 13697 - neředěný (15 min) a podle EN 1650 - 25 % roztok (15 min), virucidní podle EN 14476 - 25 % roztok chřipkový virus A H1N1 a Herpes simplex typ 1 (5 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovaným laboratořemi.Upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Tel 224 919 293, 224 915 402. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Kůže: potřísněná místa omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Vyjměte kontaktní čočky, a promývejte čistou tekoucí vodou po dobu asi 15 minut. Přetrvávají-li obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.Aktivní biocidní látky (TP2/AL):

Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid: 5 000 mg / kg.Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, parfém a dezinfekční prostředky.