OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekce podlahy a ploch Eucalyptus 5 l

420,60 Kč

347,60 Kč bez DPH

Kód SAN-304
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Účinný čistič v koncentrátu pro domácnost. Čistí, dezinfikuje a odmašťuje všechny plochy. Díky trojímu účinku - bakteriálnímu, fungicidnímu a virucidnímu odstraní až 99,9% virů, bakterií a plísní. Neobsahuje chlór, biologicky odbouratelný. Objem: 5 000 ml. Vůně eukalyptu.


Použití:

Velké plochy (podlahy, dlaždice, laminátové podlahy, mramor, cihly, kovové plochy): zřeďte 2 víčka nebo 70 ml ve 4 litrech teplé vody. Není třeba promíchat.

WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny: naneste přímo 2 víčka nebo 70 ml neředěného přípravku. nechejte působit celou noc.

Plastové a porcelánové předměty: přípravek naneste přímo na houbu nebo kartáček. Neoplachujte.

 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Další věty : Nepožívat Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,5% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy

 

Výrobce:

GRUPO AC MARCA, S.A. Avda. Carrilet, 293-297 L'Hospitalet de Llobregat 8907 Barcelona - SPAIN Fono +34 93 260 68 00 - Fax +34 93 260 68 98 reach@grupoacmarca.com

 

Distributor:

MARCA CZ Poišimasy 124; 282 01 Český Brod, Tel.: +420 312 301 311, Fax: +420 312 301 333, E-mail: marca@marcacz.cz - www.marcacz.cz