OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční gel 250 ml

121,85 Kč

100,70 Kč bez DPH

Kód SAN-306
Počet kusů
Skladem: 43 kusy

Sanytol dezinfekční gel 250 ml

Sanytol dezinfekční gel čistí, dezinfikuje, zabíjí 99,9 % bakterií, plísní a virů. Stačí malé množství aplikovat do dlaně, rozetřít a nechat uschnout. Proti chřipce A H1N1 a podle standardu DW/RKI proti skupině virů.

Použití:

Baktericidní norma EN12054, fungicidní norma EN1650 a virucidní norma EN 14476 proti chřipce A H1N1 a podle standardu DW/RKI proti skupině virů. Pohodlné, rychlé a snadné, suché ruce za 30 sekund. BEZ OPLACHOVÁNÍ. Hydratující a hypoalergenní. S přírodními parfémy se zeleným čajem (bez parabenu). Aplikujte přiměřené množství gelu (2,5 ml) do dlaní a rozetřete. Neoplachujte.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné.

 

Složení:

72 % ethanol

 

Životní prostředí: Zcela prázdný a čistý obal je možné recyklovat. Třídění má smysl. Chraňte životní prostředí.