OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční gel 75 ml

81,80 Kč

67,60 Kč bez DPH

Kód SAN-305
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sanytol dezinfekční gel čistí, dezinfikuje, zabíjí 99,9 % bakterií, plísní a virů. Stačí malé množství aplikovat do dlaně, rozetřít a nechat uschnout. Proti chřipce A H1N1 a podle standardu DW/RKI proti skupině virů.

 

Použití:

Baktericidní norma EN12054, fungicidní norma EN1650 a virucidní norma EN 14476 proti chřipce A H1N1 a podle standardu DW/RKI proti skupině virů. Pohodlné, rychlé a snadné, suché ruce za 30 sekund. BEZ OPLACHOVÁNÍ. Hydratující a hypoalergenní. S přírodními parfémy se zeleným čajem (bez parabenu).
Aplikujte přiměřené množství gelu (2,5 ml) do dlaní a rozetřete. Neoplachujte.

Upozornění:
VAROVÁNÍ - Nebezpečí - Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné.

Složení:

72 % ethanol


Životní prostředí:
Zcela prázdný a čistý obal je možné recyklovat. Třídění má smysl. Chraňte životní prostředí.