OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční gel 75 ml

81,80 Kč

67,60 Kč bez DPH

Kód SAN-305
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sanytol dezinfekční gel, 75 ml

Sanytol dezinfekční gel odstraňuje 99,9 %* bakterie, plísně, viry.
Neoplachuje se.
Nezanechává na rukou lepkavý pocit.
Zdravý životní styl
Zvlhčující a zjemňující
Dermatologicky testováno
Účinné proti viru chřipky A H1N1, listeria, salmonella, herpes viru*.

Víte, že... díky trojímu účinku Sanytol dezinfekční gel čistí ruce, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9 %* bakterií, virů a plísní bez vody a mýdla.
Hypoalergenní**.
pH neutrální.
S přírodním zeleným čajem.

*Trojí účinek přípravku: baktericidní podle normy EN1276 a EN1500 (1 min), fungicidní podle normy EN 1650 proti Candida Albicans (1 min), virucidní podle normy EN 14476 proti viru chřipky A H1N1 (1 min), Herpes Simplex Virus Type 1 (1 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.
**Minimalizuje alergické reakce.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Naneste gel (6 ml) do dlaně jedné ruky. Vetřete do dlaní až do sucha. Neoplachujte.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud není zcela spotřebován.


Nepožívat.


Biocidní aktivní látka (PT1/AL):

Ethanol 72 %.