OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční odstraňovač skvrn na barevné prádlo 450 g

170,01 Kč

140,50 Kč bez DPH

Kód SAN-330
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Víte, že…

SANYTOL dezinfekční odstraňovač skvrn ničí 99,9 % bakterií, virů a kvasinek a účinně odstraňuje vytrvalé skvrny již od prací teploty 30 °C. Díky složení bohatému na enzymy prostupuje do vnitřku textilních vláken a uvolňuje činidla odstraňující skvrny, čímž dosahuje dokonalých výsledků jak u bílého, tak i u barevného prádla.

 

Ideální na:

Spodní prádlo (kalhotky, ponožky, košilky…)

Dětské a kojenecké prádlo (košilky, bryndáky, kalhoty…)

Ostatní prádlo (ručníky, utěrky, povlečení…)

 

Tento přípravek má trojí účinek:

Antibakteriální účinky podle normy EN 1276 (5 minut) a test použití ASTM 2274-16 (45 min).
Účinnost proti kvasinkám podle EN 1650 (15 min).
Virucidní účinky proti chřipkovému viru A (H1N1) podle normy EN 14476 (45 min).

 

Jak používat:

Praní v pračce: Přidejte 2 odměrky (60 g) dezinfekčního odstraňovače skvrn SANYTOL k běžnému pracímu prostředku do příslušného dávkovače a naprogramujte požadovaný prací cyklus.

Ruční praní: Nalijte do lavoru 4 l vlažné vody (30°C), přidejte běžný prací prostředek a 1 odměrku (30 g) dezinfekčního odstraňovače skvrn SANYTOL. Nechejte prádlo namočené 30 minut za občasného promíchání. Nakonec vymáchejte v hojném množství vody.

 

Nebezpečí:

Obsahuje: peruhličitan sodný. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obal uchovávejte dobře uzavřený a chraňte před vlhkostí. Dodržujte pokyny pro praní uvedené na etiketách oděvů. V případě pochybností o stálosti barev nebo jemných tkanin proveďte nejdříve zkoušku ponořením skrytého místa tkaniny do roztoku teplé vody s polovinou odměrky prášku SANYTOL. Nepoužívejte na kůži, vlnu, hedvábí a oblečení, kde je vyžadováno suché čištění. Neaplikujte přímo na kovové předměty. Nepoužívejte na dřevěné nebo kovové povrchy. Nevystavujte textilie s aplikovaným prostředkem nebo textilie namočené v roztoku zdrojům tepla nebo slunečního záření dokud nebude dokončen prací proces a prádlo důkladně vymácháno. Nepožívat. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Biocidní účinné látky (PT2/AP): 9,1 g/100g kyselina peroxyoctová získaná z 13,7 g/100g tetraacetylendiaminu a 27 g/100g peruhličitanu sodného.

 

Složení:

15 – 30 % bělící činidla na bázi kyslíku, dezinfekční prostředky, enzymy, parfémy (hexyl cinnamal)