OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční tekuté mýdlo do kuchyně 250 ml

63,89 Kč

52,80 Kč bez DPH

Kód SAN-321
Počet kusů
Skladem: 72 kusy

SANYTOL

 

Věděli jste…

Že většina infekčních nemocí se přenáší rukama? Proto mytí rukou stále zůstává nejjednodušším způsobem jak infekcím předcházet. SANYTOL expert na dezinfekci bez chlóru, Vyvinul speciální mýdlo do kuchyně. Patentované složení obohacené o esenciální citrusové oleje účinně odstraňuje úporný zápach z rukou (česnek, cibule, ryby…). SANYTOL zanechá ruce čisté, zdravé, hebké a jemně vonící.

 

Tento výrobek má dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)

Virucidní proti viru influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min)

Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listerie, virus chřipka (H1N1), staphyleccocus aureus, Herpes simplex typ 1.

 

Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.

 

Návod na použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

 

Varování:

Obsahuje biocidní účinnou látku (PT / AL) Benzalkanium Chlorid 9500 mg / kg. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Spotřebujte do data uvedeného na obale.