OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční tekuté mýdlo do kuchyně 250 ml

63,89 Kč

52,80 Kč bez DPH

Kód SAN-321
Počet kusů
Skladem: 44 kusy

Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo do kuchyně, 250 ml

Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo do kuchyně bez chlóru, speciální mýdlo do kuchyně. Složení obohacené o esenciální citrusové oleje účinně odstraňuje úporný zápach z rukou (česnek, cibule, ryby…). Zanechává čisté, zdravé, hebké a jemně vonící ruce.
Klinicky testováno
Hypoalergenní
Dermatologicky testováno

Tento výrobek má dvojí účinek:
Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)
Virucidní proti viru influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min)
Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1), Staphylecocus aureus, Herpes simplex typ 1.
Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.


Použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.


Varování:

Obsahuje biocidní účinnou látku (PT / AL) Benzalkanium chlorid 9500 mg/kg. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodbými účnky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301 + 312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.