OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční tekuté mýdlo hydratující 250 ml

63,89 Kč

52,80 Kč bez DPH

Kód SAN-320
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

SANYTOL

 

Věděli jste…

Že většina infekčních nemocí se přenáší rukama? Proto mytí rukou stále zůstává nejjednodušším způsobem jak infekcím předcházet. SANYTOL expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul speciální dezinfekční mýdlo s přírodními výtažky Aloe Vera a zeleného čaje se zjemňujícími a hydratačními vlastnostmi. SANYTOL zanechá ruce čisté, zdravé, hebké a jemně vonící. Klinicky testováno. Dermatologicky testováno.

 

Tento výrobek má dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)

Virucidní proti viru influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min)

Eliminuje mimo jiného E-coli, Salmonella, Listerie, virus chřipka (H1N1), staphyleccocus aureus, Herpes simplex typ 1.

 

Složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií.

 

Návod na použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.

 

Varování:

Obsahuje biocidní aktivní látku (PT/AL) : Benzalkonium Chloride 9,5 g / kg. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Spotřebujte do data uvedeného na obale.