OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL dezinfekční tekuté mýdlo hydratující 250 ml

63,89 Kč

52,80 Kč bez DPH

Kód SAN-320
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo hydratující, 250 ml

Sanytol dezinfekční tekuté mýdlo hydratující s účinkem proti virům a bakteriím je obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného čaje a bio aloe vera pro přirozenou hydrataci pokožky.
Ideální pro každodenní hygienu rukou s citlivou pokožkou
Hypoalergenní: složení formulováno pro minimalizaci rizika alergií
Odstraňuje 99,9 % bakterie, viry, mikroby.
Bez parabenů
Klinicky testováno
Dermatologicky testováno


Tento výrobek má dvojí účinek:

Baktericidní podle normy EN1276 (1 min)
Virucidní proti viru Influenza A (H1N1) podle normy EN14476 (1 min)
Eliminuje mimo jiného: E-coli, Salmonella, Listeria, virus chřipky (H1N1)
Staphylococus aureus, Herpes Simplex typ 1


Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.


Použití:

Na vlhké ruce naneste přiměřené množství mýdla, napěňte, třete o sebe prsty, dlaně, hřbety rukou a partie u nehtů po dobu 1 minuty a dobře spláchněte čistou vodou.


Varování:

Obsahuje: biocidní aktivní látka (PT1 / AL): Benzalkonium chloride 9,5 g/kg.
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.