OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL Koupelny proti vodnímu kameni 500 ml

100,91 Kč

83,40 Kč bez DPH

Kód SAN-307
Počet kusů
Skladem: 74 kusy

Vlhkost podporuje růst bakterií, hub a virů.

Použití standardního dezinfekčního prostředku se silným účinkem proti vodnímu kameni je jediný způsob, jak účinně zabránit šíření nežádoucích mikroorganismů, tvorbě plísní a vodního kamene. Sanytol expert na dezinfekci bez chlóru zaručuje perfektní hygienu a odstranění 99,9 % mikroorganismů. Jeho vysokou výhodou je snadné odstraňováni plaku a stop naneseného mýdla.

 

Návod k použití:

Nastříkejte výrobek na čištěný povrch, nechte působit a následně opláchněte. Pro obtížně vyčistitelné zbytky nechte působit delší dobu, a pokud je zapotřebí postup opakujte. Pro hloubkový dezinfekční účinek nechte působit 15 minut.

 

Biocidní přípravek používejte bezpečným způsobem. Před použitím přípravku si vždy pečlivě přečtěte návod na použití - údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Doporučení:

Pro jemné povrchy (smaltované nebo lakované), výrobek nastříkejte na vlhký hadr, přeleštěte povrch a opláchněte. V případě pochybností udělejte zkoušky na méně viditelném místě.

 

Upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován Další věty: Nepožívat Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Baktericidní proti Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (5 min), fungicidní proti Candida albicans a Aspergillus niger (15 min) podle normy EN13697, virucidní podle normy EN14476 Influenza-A virus, virus AH1N1 - prasečí chřipka (5 min) a Herpes simplex (5 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.