OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL Koupelny proti vodnímu kameni 500 ml

100,91 Kč

83,40 Kč bez DPH

Kód SAN-307
Počet kusů
Skladem: 36 kusy

Sanytol Koupelny proti vodnímu kameni, 500 ml

Sanytol Koupelny proti vodnímu kameni účinně zabraňuje šíření nežádoucích mikroorganismů, tvorbě plísní a vodního kamene. Garantuje perfektní hygienu a eliminuje 99,9 % mikroorganismů. Odstraňuje plak a nanesené stopy mýdla. Neobsahuje chlór.
Odstraňuje 99,9 %* bakterie, plísně a viry

*Trojí účinek: baktericidní proti Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (5 min), fungicidní proti Candida albicans a Aspergillus niger (15 min) podle normy EN13697, virucidní podle normy EN14476 Influenza-A virus, virus AH1N1 - prasečí chřipka (5 min) a Herpes simplex (5 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Nastříkat výrobek na čištěný povrch. Nechat působit a následně opláchnout. Pro obtížně vyčistitelné zbytky nechat působit delší dobu a pokud je zapotřebí, postup opakovat. Pro hloubkový dezinfekční účinek nechat působit 15 minut.


Doporučení:

Pro jemné povrchy (smaltované nebo lakované) výrobek nastříkejte na vlhký hadr, přetřete a opláchněte. V případě pochybností udělejte zkoušku na málo viditelném místě


UPOZORNĚNÍ:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Nesměšujte s bělidly nebo jinými čisticími prostředky. Biocidní přípravek používejte bezpečně. První pomoc: Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjměte kontaktní čočky a promývejte čistou tekoucí vodou po dobu asi 15 min. Požití: Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Nepožívat. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STĚDISKO. Tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402.


Biocidní aktivní látky (TP2/AL):

Didecyldimethylamonium chlorid: 9500 mg/kg


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.


Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale.