OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL odmašťovač Kuchyně 500 ml

100,79 Kč

83,30 Kč bez DPH

Kód SAN-295
Počet kusů
Skladem: 84 kusy

SANYTOL, expert na dezinfekci bez chlóru vyvinul silnější odmašťující složení pro snadné hygienické čištění a zabraňuje množení mikrobů. Je ideální na sporáky, trouby, grily, dřezy, nerezové plochy, pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, omyvatelný kuchyňský nábytek. Odstraňuje mimo jiného: Salmonella, Escherichia-coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspengillus niger…

Trojí účinek: baktericidní (podle normy EN 13697 (5 min), fungicidní podle normy EN 13697 (15 min), virucidní podle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a chřipkovému viru Influenza A (H1N1). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoři.

 

Návod k použití:

Nastříkejte přípravek, nechte 5 minut působit a otřete vlhkou houbou. V případě hloubkové dezinfekce nechte působit 15 minut. Pravidelně opakujte. Plochy ve styku s potravinami omyjte pitnou vodou. Doporučení: Za normálních podmínek použití nezhoršuje septiky. Horké nebo teplé plochy nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován Nepožívat. Aktivní biocidní látka. Didecyl (dimethyl) amonium chlorid. Obsahuje: méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, méně než 5 % fosfáty. Ostatní: parfém a dezinfekční prostředek.

 

Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale.