OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL odmašťovač Kuchyně 500 ml

100,79 Kč

83,30 Kč bez DPH

Kód SAN-295
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Sanytol odmašťovač Kuchyně 500 ml

Bez chloru

Účinná aktivní pěna

Rozpouští odolnou mastnotu.

Odstraňuje 99,9 %* bakterií, plísní a virů.
Odstraňuje mimo jiného: Salmonella, Escherichia-coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Aspergillus niger...
*Trojí účinek: antibakteriální podle normy EN 13697 (5 min), fungicidní podle normy EN 13697 (15 min) a virucidní podle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a chřipkovému viru Influenza A (H1N1). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.

Je ideální na sporáky, trouby, grily, dřezy, nerezové plochy, pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, omyvatelný kuchyňský nábytek**.
**Plochy ve styku s potravinami omyjte pitnou vodou.

 

Použití:

Nastříkejte přípravek, nechte 5 minut působit a otřete vlhkou houbou. V případě hloubkové dezinfekce nechte působit 15 minut. Pravidelně opakujte.
Doporučení: Za normálních podmínek použití neohrožuje septiky. Horké nebo teplé plochy nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nepožívat.

Aktivní biocidní látka (TP2-4 / AL): Didecyl(dimethyl) ammónium chlorid: 9 500 mg / kg

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.­­­­

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfáty, parfém a dezinfekční prostředek

 

Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale.