OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SANYTOL univerzální dezinfekce Grep + citronová kůra rozprašovač 500 ml

87,97 Kč

72,70 Kč bez DPH

Kód SAN-303
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

SANYTOL univerzální sprej Grep 500 ml, bez chlóru, s trojím účinkem - bakteriálním, fungicidním a virucidním - čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy a ničí mikroby, nezpůsobuje skvrny, je biologicky odbouratelný, zanechává příjemnou vůni grepu.

 

Návod k použití:

Nastavte pistoli do pozice ON. Nastříkejte na plochu určenou k dezinfekci, až bude dostatečně vlhká. Následně osušte čistým hadříkem. Pravidelně opakujte.

 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován Další věty: Nepožívat Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,50% chloridu Didecyldimethylammonium

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy, D-LIMONENE. Linalool, Hexyl Cinnamal