OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR písek na nádobí 500 g

27,23 Kč

22,50 Kč bez DPH

Kód SAT-060
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Satur písek na nádobí, 500 g

Satur písek na nádobí je čisticí prostředek na úklid i nádobí.
WC, obklady, umyvadla, nádobí
12 ks / kart., 768 ks / pal.


Použití:

Na čištěné místo nasypejte potřebné množství prášku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Poté opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte na textilie, kůži a přírodní linoleum. Před použitím na lakované povrchy a jiné choulostivé materiály vyzkoušejte na méně viditelném místě.


Nebezpečné složky:

Alkylbenzensulfonát sodný, uhličitan sodný


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Zneškodňování:

Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém


Skladování:

Skladujte v suchu, odděleně od potravin.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.