OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR písek na nádobí 500 g

20,33 Kč

16,80 Kč bez DPH

Kód SAT-060
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Satur. Písek sypký.

 

Návod k použití:

Na čištěné místo nasypejte potřebné množství prášku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Poté opláchněte čistou vodou.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.