OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR Plus čistič na rez a vodní kámen do koupelny 500 ml

26,98 Kč

22,30 Kč bez DPH

Kód SAT-050
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

SATUR PLUS na koupelny. Tekutý přípravek k odstraňování rzi a vodního kamene. Vyčistí i usazené nečistoty ze sanitární keramiky.

Nepoužívejte na kov, smalt, mramor a poškozené povrchy.

 

Použití:

Aplikujte neředěný, nechte 10 minut působit a opláchněte. Nepoužívejte na kov, smalt, mramor a poškozené povrchy.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Obsahuje kyselinu fosforečnou.

 

Prázdnou láhev nepoužívejte k jiným účelům. Láhev před vyhozením do odpadu bezpečně uzavřete.

 

Složení:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém

 

Skladování:

Skladujte při teplotě +5 až +20 °C.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.