OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR PLUS na rez a vodní kámen 500 ml

35,70 Kč

29,50 Kč bez DPH

Kód SAT-050
Počet kusů
Skladem: 48 kusy

Satur Plus čistič na rez a vodní kámen, 500 ml

Satur Plus čistič na rez a vodní kámen na koupelny. Tekutý přípravek k odstraňování rzi a vodního kamene. Vyčistí i usazené nečistoty ze sanitární keramiky.
Nepoužívejte na kov, smalt, mramor a poškozené povrchy.


Použití:

Aplikujte neředěný, nechte 10 minut působit a opláchněte. Nepoužívejte na kov, smalt, mramor a poškozené povrchy.


Nebezpečné látky:

Kyselina fosforečná 75 %


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Prázdnou láhev nepoužívejte k jiným účelům. Láhev před vyhozením do odpadu bezpečně uzavřete.


Složení:

5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; parfém


Skladování:

Skladujte při teplotě +5 až +20 °C.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.