OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SATUR tekutý písek 600 g

22,87 Kč

18,90 Kč bez DPH

Kód SAT-070
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

SATUR tekutý písek. Čisticí prostředek na nádobí, obklady, umyvadla a vany.

 

Návod k použití:

Na čištěné místo nalijte potřebné množství písku a mechanickým způsobem odstraňte nečistotu. Poté opláchněte čistou vodou.

 

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Zneškodňování:

Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

 

Složení:

Uhličitan vápenatý, méně než 5%: aniontové povrchově aktivní látky a neiontové povrchově aktivní látky, Ethanol, parfém, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Citral.

 

Skladování:

V suchu, odděleně od potravin

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.