OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Dezinfekce bez chloru na podlahy Jarní svěžest 1 l

60,50 Kč

50,00 Kč bez DPH

Kód SAV-175
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

SAVO NA PODLAHY TEKUTÝ ČISTICÍ A DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK BEZ CHLORU nejen účinně likviduje bakterie, ale také pomáhá odstraňovat alergeny. Vaše podlah bude po použití zářivá a voňavá.

 

Návod k použití:

Přípravek je určen na podlahy, ale je také perfektní na čištění a dezinfikování všech omyvatelných povrch v domácnosti.

Na podlahy: Bez dezinfekčního účinku. Na běžný úklid přidejte 1 uzávěr (50 ml) přípravku do 4 litrů vody. Není potřeba oplachovat.

Na malé plochy: Při silném znečištění, v případě potřeby důkladně dezinfekce a pro odstranění alergenů způsobených prachem, pylem, přítomností psa nebo kočky, použijte přípravek bez ředění a nechte působit 15 minut. Poté opláchněte.

 

Upozornění:

V případě použití na jemné nebo atypické povrchy vyzkoušejte přípravek nejprve na malé, nenápadné ploše. Nepoužívejte na lakované dřevo, eloxovaný hliník. Při použití neředěného přípravku na lakovaný kov, linoleum nebo parkety, přípravek ihned opláchněte.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zlikvidujte obsah / obal v souladu s platnou legislativou. Umístěte obal do komunálního odpadu.

 

Složení:

Dezinfekční látka alkyl (C12-C16), benzyldimethylamonium-chloriy 1,5 g / 100 g, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, kationtové povrchové aktivní látky, parfém, LInalool, Butlphenyl Mathylproional