OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Kuchyně rozprašovač 500 ml

51,91 Kč

42,90 Kč bez DPH

Kód SAV-260
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

SAVO Kuchyně. Čisticí sprej na mastnou špínu. Účinně a šetrně odstraňuje mastnotu i usazené nečistoty ze všech omyvatelných ploch v kuchyni. Čištěné povrchy zanechává lesklé a příjemně voní. Používejte na pracovní desky, obkladačky, smaltované, skleněné, plastové a nerezové povrchy.

 

Použití:

Přípravek nastříkejte na povrch a poté setřete vlhkým hadříkem. V případě zaschlých nečistot nechte působit 1 minutu a poté setřete. Pro zářivý lesk otřete povrch suchým hadříkem. Nepoužívejte na lakované a malované povrchy, linoleum a porézní povrchy jako je mramor. Pro zabránění poškození okamžitě opláchněte při použití na plast a hliník. Při použití na nové nebo atypické materiály nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše. Po použití si důkladně opláchněte ruce.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování aerosolů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování aerosolů. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H).on. M“že vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdla, parfum. Limonene, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone