OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO odstraňovač skvrn a zápachu na koberce a čalounění 450 ml

110,84 Kč

91,60 Kč bez DPH

Kód SAV-115
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Savo odstraňovač skvrn a zápachu na koberce a čalounění, 450 ml

Unikátní kombinace aktivních látek k odstranění skvrn a zápachu po domácích mazlíčcích
Čisticí a deodorizující přípravek
Ideální k použití na kobercích a čalouněném nábytku
Odstraňuje skvrny biologického původu a bláta, zápach po moči, slinách i výkalech
Bez chlóru
Použití:
Před aplikací vyzkoušejte přípravek na malém skrytém místě a ověřte stabilitu barvy čištěného povrchu.
Odstraňte volné nečistoty z povrchu papírovou utěrkou, aby nedošlo k jejich rozpuštění a vsáknutí hlouběji do čištěného materiálu.
Aplikujte aktivní pěnu na znečištěný povrch a nechte 5 - 6 minut působit. Potom místo mechanicky očistěte houbičkou a pak čištěnou plochu vysušte - odsajte papírovou utěrkou.
V případě potřeby postup opakujte, případně můžete povrch ještě zvlhčit čistou vodou pro naředění rozpuštěných nečistot a znovu „odsát“ papírovou utěrkou.
Zbytky aktivní pěny po jejím vyschnutí je možné z povrchu odstranit vysavačem.
Lze čistit koberce, pelíšky, čalounění a lůžkoviny.
Hygiena a čistota

 

Nebezpečí:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Obsahuje: benzenesulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriv., hydroxid sodný.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, 2-brom-2 nitropropan-1,3-diol, parfum

 

Skladování:

Skladovat ve svislé poloze v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Neskladovat v neoznačených nádobách. Teplota skladování +5 až +25 °C.