OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO Professional na podlahy a povrchy Magnolia 5 kg

301,29 Kč

249,00 Kč bez DPH

Kód SAV-213
Počet kusů
Skladem: 43 kusy

Savo Professional na podlahy a povrchy Magnolia, 5 kg

Savo Professional na podlahy a povrchy Magnolia je univerzální čisticí přípravek, který účinně odstraňuje mastnotu i zaschlou špínu.
Zanechává nejen zářivou čistotu, ale i dlouhotrvající svěží rostlinnou vůni.
Přípravek je vhodný na podlahové plochy, kachličky a jiné omyvatelné povrchy při plošném úklidu v kancelářích, školách, školkách, zdravotnických zařízeních apod.
Při pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.
Lesklý povrch beze šmouh
Příjemná květinová vůně


Použití:

Pro běžný úklid dávkujte 50 ml přípravku na 5 litrů vody. Při silném znečištění je možno koncentraci zvýšit nebo naneste bez ředění, pak setřete nebo opláchněte. V pochybnostech vyzkoušejte nejprve na malé, méně viditelné ploše.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte nespotřebovaný obsah jako nebezpečný odpad.
Obsahuje konzervační prostředek.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.


Skladování:

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Neskladovat na přímém slunečním světle a v blízkosti tepelných zdrojů. Teplota skladování: +5 až +25°C. Skladujte ve svislé poloze.