OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SET Fixinela 500 ml (21 ks karton)

SET Fixinela 500 ml (21 ks karton)
Akce

802,96 Kč

663,60 Kč bez DPH

Kód SET-208
Počet kusů
Skladem: 62 kusy

SET Fixinela na rez vodní kámen, 500 ml (21 ks karton)

+ ZDARMA

Jar Platinum tablety do myčky, 42 ks

 

 

Fixinela na rez a vodní kámen, 500 ml

Fixinela na rez a vodní kámen je kyselý čisticí prostředek. Čistí velmi znečištěné plochy, umyvadla, WC, obkladačky, vany a baterie.

Odstraňuje rez, vodní kámen, močový kámen a jiné usazeniny.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi. Nepoužívejte na vany s poškozenou glazurou.


Použití:

Výrobek nastříkejte na znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbou. Nechte působit podle stupně znečištění a opláchněte vodou.
Obsahuje:

Kyselina fosforečná, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5 % aniontový tenzid, barvivo.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

 

 

Jar Platinum tablety do myčky, 42 ks

Jar Platinum tablety do myčky odstraňují i odolné nečistoty hned při 1. umývaní.

Obsahují sůl a prostředek na oplachování s ochrannou funkcí pro sklo a stříbro.

Pomáhají předcházet usazování mastnoty v myčce nádobí a zároveň čistí mastný filtr myčky.

Udržují myčku nádobí čistou a svěže voňavou.

Vysoce rozpustná kapsle se rychle rozpouští, takže nádobí se začíná ihned umývat.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Sodium carbonate peroxide, Trideceth-n.

 

Složení:

Méně než 5 % fosfonáty, 5–15 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, Citronellol, enzymy, Limonene, Linalool, parfémy, polykarboxyláty.