OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SET Jar 5 l (3 ks karton)

SET Jar 5 l (3 ks karton)
Akce

1 111,51 Kč

918,60 Kč bez DPH

Kód SET-407
Počet kusů
Skladem: 48 kusy

SET Jar Professional, 5 (3 ks karton)
+ ZDARMA
Lanza Color prací prášek 90 PD 6,3 kg


Jar Professional, 5 l

Jar Professional umyje až 50 000 talířů.
Efektivní odstraňování mastnoty
Ultra lesk a odmašťování


Použití:

Ruční mytí nádobí
Po použití důkladně opláchněte.


Tekutý prostředek na mytí nádobí.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.
Obsahuje Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfémy (Limonene).


Lanza Color prací prášek, 90 PD, 6,3 kg

Lanza Color prací prášek na barevné prádlo zanechává oblečení příjemně provoněné.
Pomáhá chránit barvy před vyblednutím.
Se svěží vůní
Aktivní síla a svěžest
Pere již při 30 °C.


Použití:

V případě praní v automatické pračce nasypte dávku prášku do hlavního dávkovače pracího cyklu.
V případě ručního praní nechte prášek rozpustit ve vodě a poté důkladně vymáchejte.
Není vhodné pro vlnu a hedvábí. Při praní vždy dodržujte pokyny výrobce dané textilie.


Lanza Fresh & Clean Color prášek na praní na barevné prádlo.

Varování:

Způsobuje vážné podrážděné očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podrážděné očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.


Složení:

5-15 % zeolity, 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, enzymy, polykarboxyláty, parfém.