OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SGRASSA Brilla Universale 5 l 047

304,32 Kč

251,50 Kč bez DPH

Kód SGR-003
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Univerzální koncentrovaný odmašťovací prostředek, který odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, obkladačky, pracovní plochy a podlahy. Doporučen i pro profesionální užití – např. na odstranění mastnoty z motorů, převodovek a dílen.

 

Dávkování:

Silné znečištění – neředěný prostředek nechat působit několik sekund a pak opláchnout vodou pomocí houby.

Běžné znečištění – použijte 10 % roztok.

Použití na trouby - nechat působit 5 až 10 minut při teplotě 50 až 60 °C.

 

Schovejte před dětmi. V případě zasažení očí je vypláchněte vodou. V případě požití vyhledejte lékaře a ukažte mu etiketu.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na povrchy z polykarbonátu.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný vyčištěný obal uložit do tříděného odpadu.

 

Složení:

méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, kationtové povrchové aktivní látky, parfémy, Limonene.