OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SGRASSA E Brilla Completo 750 ml 045

93,17 Kč

77,00 Kč bez DPH

Kód SGR-001
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

Sgrassa E Brilla Completo 750 ml

Sgrassa E Brilla Completo je univerzální koncentrovaný odmašťovací prostředek.

Odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, obkladačky, pracovní plochy a podlahy.

Doporučen i pro profesionální užití (např. na odstranění mastnoty z motorů, převodovek a dílen).

Dávkování:

Uzávěr dejte do polohy ON, zmáčkněte páčku a postříkejte požadované povrchy. Po použití dejte uzávěr do pozice OFF.

Silné znečištění: Neředěný prostředek nechte působit několik sekund a pak opláchněte vodou pomocí houby.

Běžné znečištění: Použijte 10 % roztok.

Použití na trouby: Nechte působit 5 - 10 minut při teplotě 50 až 60 °C.

Upozornění:

Nepoužívejte na povrchy z polykarbonátu.

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, kationtové povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene, Phenoxyethanol.