OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SGRASSA E Brilla NN 750 ml 046 12 ks

58,81 Kč

48,60 Kč bez DPH

Kód SGR-002
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

Sgrassa & Brilla koncentrovaný odmašťovací prostředek

Univerzální koncentrovaný odmašťovací prostředek, který odmašťuje a čistí kuchyňské trouby, dřezy, hrnce, kráječe, grily, obkladačky, pracovní plochy a podlahy. Doporučen i pro profesionální užití – např. na odstranění mastnoty z motorů, převodovek a dílen.

 

Dávkování:

Uzávěr dejte do polohy ON, zmáčkněte páčku a postříkejte požadované povrchy. Po použití dejte uzávěr do pozice OFF. Silné znečištění - neředěný prostředek nechte působit několik sekund a pak opláchněte vodou pomocí houby. Běžné znečištění – použijte 10 % roztok. Použití na trouby: nechte působit 5 - 10 minut při teplotě 50 až 60 °C.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na povrchy z polykarbonátu.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, kationtové povrchové aktivní látky, parfémy, LIMONENNE, PHENOXYETHANOL.

 

Datový list složek www.madel.cz

 

Výrobce:

Madel s. p. a. – Via E. Toricelli, 3, 180 33 Catignola, Itálie, Tel.: +39 0545 908511, www.madel.net

 

První distributor:

MADEL CZ, spol. s. r. o., Říčanská 13, 635 00 Brno, Tel: 546 429 442, www.madel.cz