OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX M spray proti prachu Med 350 ml

55,18 Kč

45,60 Kč bez DPH

Kód SID-036
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Receptura prostředku se skládá z široké škály látek, které usnadňují odstraňování nečistot a navrací nábytku lesk. Proniká hluboko do struktury povrchu, rozkládá nečistoty a odstraňuje je. Zároveň se na nábytku vytváří speciální antistatický aktivní štít, který chrání jeho povrch před opětovným usazováním pylů a prachu. Dodává povrchu jemný lesk a příjemnou vůni, která se domem nese ještě dlouho po skončení úklidu. Chrání povrch před škodlivým vlivem vlhkosti.

 

Použití:

Silně protřepejte nádobku. Naneste tenkou vrstvu přípravku na čištěný povrch ze vzdálenosti cca 20 cm, a poté vyleštěte suchým hadříkem. Menší povrchy a těžko dostupná místa čistěte hadříkem, který předem navlhčíme prostředkem.

 

Varování:

Nádobka je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Nepropichujte a nevhazuje od ohně, a to ani po spotřebování obsahu. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Nevdechujte aerosoly, dýmy, rozptýlené částice. Používjte pouze v dobře větraných prostorech. Uchovávejte mimo dosah dětí. Standardní věty o nebezpečnosti:H223-H229 Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P210 Chraňte před teplem/, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.