OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Premium Floor Amber mytí lamino + dřevo 750 ml

80,10 Kč

66,20 Kč bez DPH

Kód SID-002*B
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Sidolux Premium Floor Care - přípravek pro kompletní péči o vaše plovoucí a laminátové podlahy. Aktivní složky obsažené v tomto přípravku snadno odstraňují částečky nečistot a mastnoty a zároveň obsahuje pomerančový olej, který vaši podlahu dokonale ošetřuje a dodá jí lesk. Má Inovativní složení pro dokonalou ochranu podlahy s jantarovým extraktem. Odstraňuje mastné i zaschlé nečistoty.

 

Dávkování:

2 uzávěry prostředku vlijeme do 5l vody.

 

Bezpečnostní upozornění:
Varování H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

< 5% aniontové povrchově aktivní látky, > 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (Methylisothiazolinone, Benzysothiazolinone).

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.