OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Universal 1l

51,43 Kč

42,50 Kč bez DPH

Kód SID-016*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
SID-016*I

SIDOLUX Universal 1l Spring Meadow

40 kusy 51,43 Kč
SID-016*C

SIDOLUX Universal 1l konvalinka

7 kusy 51,43 Kč
SID-016*P

SIDOLUX Universál 1l Pet Odor neutralizer /domácí zvířata/

na dotaz 51,43 Kč
SID-016*O

SIDOLUX Universál 1l Blue Flower

27 kusy 51,43 Kč
SID-016*N

SIDOLUX Universal 1l CHERRYCHERRY-LADY

15 kusy 51,43 Kč
SID-016*M

SIDOLUX Universal 1l GREEN GRAPES

27 kusy 51,43 Kč
SID-016*J

SIDOLUX Universal 1l Baltic Amber

15 kusy 51,43 Kč
SID-016*L

SIDOLUX Universal 1l LAVENDER

37 kusy 51,43 Kč
SID-016*D

SIDOLUX Universal 1l PINK CREAM

na dotaz 51,43 Kč
SID-016*E

SIDOLUX Universal 1l MARSEILLSKÉ MÝDLO

29 kusy 51,43 Kč
SID-016*F

SIDOLUX Universal 1l FRESH LEMON

33 kusy 51,43 Kč
SID-016*G

SIDOLUX Universal 1l JAPANESE CHERRY

52 kusy 51,43 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

SIDOLUX Universal

Prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů. Nezanechává šmouhy. Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhodobou vůni. SODA POEWR. Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychle a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.

 

Použití:

1,5 uzávěru prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným rotokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nezředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku

Varování:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.