OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Universal Blue Flower 5 l

214,17 Kč

177,00 Kč bez DPH

Kód SID-030
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

Sidolux Universal Blue Flower, 5 l

Sidolux Universal Blue Flower je prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů. Nezanechává šmouhy. Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhodobou vůni. SODA POEWR. Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychle a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.


Použití:

Vlijeme 1 uzávěr prostředku do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nezředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothaizol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Hydroxycitronellal), konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.