OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Universal Japonské Cherry 5 l

SIDOLUX Universal Japonské Cherry 5 l
Akce
- 20%

171,34 Kč

141,60 Kč bez DPH

původně 214,17 Kč

Kód SID-028
Počet kusů
Skladem: 69 kusy

Sidolux Universal Japonské Cherry, 5 l

Sidolux Universal Japonské Cherry je prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů. Nezanechává šmouhy. Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhodobou vůni.
SODA POWER. Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychle a lépe odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.
Dlouhotrvající svěžest
Efektivní odstraňování špíny
Žádné skvrny


Použití:

35 ml prostředku vlijeme do 5 l vody. Takto připraveným roztokem umýváme povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch umyjeme nezředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.


Varování:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methyl-isothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. (3:1) Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, (Hexyl cinnamal, Amyl cinnamal, Linalool); konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.