OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIDOLUX Universal Marseillské mýdlo 1 l

SIDOLUX Universal Marseillské mýdlo 1 l
Akce
- 20%

41,14 Kč

34,00 Kč bez DPH

původně 51,43 Kč

Kód SID-016*E
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sidolux Universal Marseillské mýdlo, 1 l

Sidolux Universal Marseillské mýdlo je prostředek na mytí všech omyvatelných povrchů. Nezanechává šmouhy. Lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty. Zanechává dlouhotrvající vůni.
Soda power – Unikátní systém odstraňování špíny. Změkčuje vodu. Nečistoty a špína se rychleji odstraňují. Mytí všech povrchů je tak snadnější a rychlejší.


Použití:

Nalijte 1 uzávěr tekutiny do 5 litrů vody. Takto připraveným roztokem omyjte povrch pomocí mopu nebo hadříku. V případě silného znečištění povrch omyjte nerozředěným prostředkem, naneseným na houbičce nebo hadříku.


Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový šít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může způsobit alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Benzyl salicylate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3- cyklohexene carboxaldehyde, Linalool, Alpha-isomethyl ionone, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.