OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SIRAFAN Speed 750 ml s rozprašovačem dezinfekce ploch

337,59 Kč

279,00 Kč bez DPH

Kód SIR-001
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sirafan Speed, 750 m

Sirafan Speed je přípravek pro rychlou dezinfekci ploch na bázi alkoholů.
Široké spektrum dezinfekční účinnosti (proti bakteriím, virům a plísním)
Mimořádné krátká doba působení
Bez parfemace
Vhodný pro dezinfekci povrchů a přístrojů přicházejících do kontaktu s potravinami


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.


Nebezpečné složky:

Propan-2-ol, propan-1-ol.