OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SÍTKO Fre-Pro WAVE 3D vonné do pisoáru Cotton Blossom (modré)

124,27 Kč

102,70 Kč bez DPH

Kód SIT-105
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Sítko Fre-Pro WAVE 3D vonné do pisoáru Cotton Blossom (modré)

Sítko Fre-Pro WAVE 3D vonné do pisoáru Cotton Blossom (modré) voní a osvěžuje vzduch po dobu 30 dnů.
Zabraňuje rozstřikování moči a případnému návratu nečistot zpět do mísy.
Omezuje vznik zápachu již v samotném zárodku. Zápach nepřekrývá, ale uvolňuje bakterie a aktivní ingredience optimalizované pro likvidaci pachů.
Unikátní šestiúhelníkový tvar se speciálně řešenými otvory umožňuje náhled do odpadových cest.
Charakteristika vůně: Jemná kompozice tvořená vůní jarních květů bavlny a lnu, květy fialek, tuberózy, růží, nektarinek a melounů. Základ vůně pak tvoří přírodní tóny santalového dřeva, hedvábí a pižma.
Vhodné pro běžné i pro suché pisoáry


 

Varování:


Standardní věty o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařské ošetření. P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů předáním oprávněné osobě k likvidaci.

Obsahuje 2-Methyl-3-(3,4-methylen dioxyfenyl)-propanal; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; 2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Nebezpečné komponenty k etiketování:


3,7-Dimethyloktan-3-ol (Tetrahydro Linalool) (CAS 78-69-3) méně než 3 %

Hexyl salicylát (CAS 6259-76-3) méně než 3 %

4-Terc. butylcyklohexyl acetát (CAS 32210-23-4) méně než 3 %